Nové podmínky chovu tibetských španělů v ČR
(platné od 1.1.2007)


25. listopadu 2006 přijala členská schůze Klubu chovatelů tibetských španělů nové zásady pro čistokrevný chov tibetských španělů v ČR (tyto nové podmínky „uvolněného chovu“ budou platné od 1.1.2007). Jelikož podstatně mění způsob vedení chovu, chtěla bych Vám je zde ve stručnosti uvést:


základním předpokladem pro zařazení tibeťáčka do chovu je jeho rodokmen (oficielně čistokrevnost prokázaná průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI), v případě importovaného jedince také přeregistrace PP českou plemennou knihou
chovnost tibetských španělů je i nadále omezena věkem, a to psi od 15-ti měsíců neomezeně a feny od 15-ti měsíců do 8-mi let
pro zařazení do chovu již není třeba absolvování výstavy, bonitace ani vyhodnocení DKK
zdraví a základní chovné předpoklady jednotlivých psů a fen (zařazujících se do chovu) bude kontrolováno prostřednictvím veterinárních vyšetření – jednorázově je třeba na klubovém formuláři dokladovat typ skusu a počet řezáků – požadovaný skus je předkus nebo skus klešťový a požadovaný počet řezáků je 6/6 nebo 6/5, a u psů správnost sestouplých varlat; opakovaně je pak třeba dokladovat (platným certifikátem) vyšetření očního pozadí (PRA/C/LL) s negativním výsledkem (platnost certifikátu tohoto vyšetření je 12 měsíců)
minimální věk pro odběr štěňat je 56 dnů
fena smí odchovat vrh štěňat maximálně 3 x do dvou kalendářních let
krycí listy jsou vystavovány na jméno chovatele – člena KCHTŠ, který je může využít (při respektování výše uvedených podmínek) dle svého uvážení; krycí listy mají neomezenou platnost
VŠICHNI CHOVATELÉ MUSÍ SAMOZŘEJMĚ I NADÁLE PLNĚ RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT PŘEDPISY ČMKU a FCI (v otázkách chovu je to především „Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU“)
od roku 2016 jsou v chovu využíváni pouze jedinci geneticky zdraví na mutaci genu PRA3 (tj. jedinci s Clear výsledkem vyšetření DNA PRA3); tímto se ruší povinnost každoročního klinického vyšetření očí

Klub chovatelů tibetských španělů chce tímto uvolněním chovu přenést více zodpovědnosti za svůj chov na chovatele - jak tomu je ve všech vyspělých zemích, a také umožnit chov tibeťáčků lidem, kteří nemají možnost (nebo nechtějí) absolvovat náročná vyšetření a vzdálené bonitace. Zodpovědní chovatelé budou jistě i nadále dlouho promýšlet chovná spojení pro co nejkvalitnější odchov, absolvovat řadu výstav pro co největší propagaci tibeťáčků a motivovat majitele svých štěňátek k zodpovědnosti.

Budoucí majitelé štěňátka, na kterých tím pádem stojí také určitá zodpovědnost ve výběru chovatelské stanice, vrhu i samotného štěňátka, by si také více měli uvědomit, že dobrý chovatel je předem o všem „kolem štěňátka“ informuje, umí zdůvodnit proč zvolil právě daný rodičovský pár a také by měl být schopen poradit, které štěňátko je vhodné pro výstavy a chov, a které (třeba i z toho důvodu levnější), nemá tak vysoké výstavní ambice ale bude jistě vynikajícím přítelem...

A na závěr jen drobnou poznámku - po zavedení těchto uvolněných podmínek chovu již nebudou existovat čistokrevní a současně zdraví tibeťáčci, kteří NEMOHOU odchovávat štěňátka s PP. Pokud Vám někdo bude tvrdit, že jeho štěňátka nemají PP protože se svou fenkou nemohl absolvovat náročný kolotoč uchovnění, je jeho tvrzení přinejmenším zavádějící... A nejpravděpodobnější v tomto případě je, že matka nebo otec štěňátek (nebo oba) buďto nejsou čistokrevní (nemají vůbec PP a tudíž není jisté, zda vůbec jsou tibetskými španěly), nebo některý z rodičů štěňátek nesplňoval ani tyto výše uvedené základní nároky na zdraví jedince (což opravdu není fráze - u pejska s nesestouplým varletem hrozí rakovina varlete, u jedince se špatně vyvinutým skusem a výrazně malým počtem řezáků potíže se zuby ve vyšším věku, i prasklá spodní čelist, a u jedinců s pozitivním nálezem očního vyšetření dokonce slepota...). Proto by si každý měl opravdu dobře rozmyslet, jaké štěňátko si chce koupit...