FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY


Perla mahagonotec/father: Yotisha´s X-Man

matka/mother: Antia Indyk

22.12.2007
...

...a 23.12.2007

vánoční "sněhové vločky"

  od narození... / from birth...


1 den po narození / 1 day after their birth

Harmonia

Harmonia

Héra

Héra

1 týden / 1 week

Harmonia

Harmonia

Héra

Héra

2 týdny / 2 weeks

Harmonia

Harmonia

Héra

Héra


Chovatelství má bohužel i své stinné stránky...
Harmonia a Héra přes veškerou naši i veterinární péči a starostlivost 16. den svého života uhynuly. Obě holčičky byly velké bojovnice, přesto po více než týdenních problémech jejich životy vyhasly po celkovém selhání zesláblého organismu...
_________________________________

Breeding unfortunately has some sad sides, too...
Harmonia and Hera despite all our and veterinar care died the 16th day of their lives. Both girls were strong fighters but after more than one week long troubles, their lives became extinct after general breakdown of their fainted organisms.